Staf Pengajar Departemen GEOMET

 

dmurdiyarso

Prof. Dr. Daniel Murdiyarso [G]
NIP 19550910 197903 1 003
Pakar Iklim Kehutanan & Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim 

 

       hidayatpawitan

Prof. Dr. Hidayat Pawitan [G]
NIP 19500430 197312 1 001
Pakar Hidrologi Sumberdaya Air


 

yonnyk

Prof. Dr. Yonny Koesmaryono [S]
NIP 19581228 198503 1 003
Pakar Hubungan Iklim dengan Hama dan Penyakit Tanaman

 

rizaldiboer

Prof. Dr. Rizaldi Boer [S]
NIP 19600927 198903 1 002
Pakar Manajemen Resiko Iklim, Adaptasi & Mitigasi Perubahan Iklim


Handoko

Prof. Dr. Handoko
NIP 19591130 198303 1 003
Pakar Agrometeorologi & Model Simulasi Pertanian

 

Bu Tania

Prof. Dr. Tania June
NIP 19630628 198803 2 001
Pakar Pemodelan Penyerapan CO2 oleh

Kanopi Tanaman, Proses dan Pengukuran
Fluks Energi dan Massa, Mikrometeorologi

 

 

rinihidayati

Dr. Rini Hidayati [G] [S]
NIP 19600305 198703 2 002
Pakar Biometeorologi

 

impron1

Dr. Impron
NIP 19630315 199512 1 001
Pakar Agrometeorologi & Rumah Kaca

 

bambangdwid

Dr. Drs. Bambang Dwi Dasanto, M.Si [S]
NIP 19650919 199203 1 002
Pakar Terapan Penginderaan Jauh di Hidrologi

 


 

akhmadfaqih1

Dr. Akhmad Faqih
NIP 19800823 200701 1 001
Pakar Pemodelan Iklim, Downscalling Statistik,

Validasi Klimatologi dan Rekonstruksi

 

 


 

 

 

 


 

 

 

Tags: dosen , pengajar , staf